ПЕТ

Позитронна емісійна томографія (двухфотонна емісійна томографія) — радіонуклідний томографічний метод дослідження внутрішніх органів. Метод оснований на реєстрації пари гамма-квантів, виникаючих при анігіляції позитронів, які виникають в наслідок позитронного бета-розпаду радіонукліда, який входить до складу радіофармпрепарату, який вводять в організм перед дослідженням. Одним із важливих напрямів використання ПЕТ є вивчення судинної патології головного мозку. Порушення перфузії мозку за допомогою ПЕТ виявляється відразу після розвитку ішемії, що значно випереджає можливості МРТ та КТ-верифікації. Використовуючи ПЕТ, можна досліджувати не тільки мозковий кровотік, а й церебральний метаболізм, що дозволяє своєчасно проводити корекцію цих порушень.